Ložan

História skla:

okolo roku 4000 - 3200 pred Kristom

Už tak dávno sú evidované prvé zmienky o skle. Sklo vzniklo ako náhodný a vedľajší produkt pri tavbe kovov v Egypte a Mezopotámii. Egyptskí taviči zakrátko zvládli umenie výroby skla a začali vyrábať prvé sklené predmety zo skla.

Staroegyptské sklo sa skladalo z kyseliny kremičitej, vápnika a sodíka. Toto vápenato-sodné sklo sa vyrábalo tavením čistého kremičitého piesku s prísadami sódy pri teplote okolo 1 700 °C. Na to boli potrebné špeciálne pece zavzdušňované mechmi.
1643 pred Kristom

V Egypte odliali prvé sklené figúrky.

okolo roku 1600 pred Kristom

V Eypte vypracovali prvý technologický postup výroby skla. Týmto postupom sa vyrábali najmä vázy a sklené perly.

okolo roku 1357 - 1337 pred Kristom

V období vlády Tutanchamóna sa objavuje priehľadné sklo. Dovtedy bolo kvôli nízkej teplote pri tavbe iba nepriehľadné sklo.

okolo roku 100 pred Kristom

V Sidóne v Sírii vynašli sklárski majstri umenie fúkať sklo. Aby sa dalo formovať fúkaním museli sklo zohrievať na oveľa vyššiu teplotu, aby bola sklená masa redšia. Na fúkanie používali železné trubky dlhé 1 až 1,5m s dreveným držadlom.

1844

V Anglicku bol postavený lejací stôl na výrobu tabuľového skla na okná a zrkadlá.

1846

Anglický sklár Farthing vynašiel stroj na fúkanie skla. Dovtedy sa sklo fúkalo len ústami.

1958

Tiež v Anglicku Alastair Pilkington vynašiel metódu výroby skla plavením. Táto metóda spočíva na princípe naplavovania roztavenej skloviny na roztavený cín, ktorý je pod ochrannou atmosférou. Hrúbka skla sa dala regulovať od 1,5 až 20 mm. Plavené sklo je prvé tabuľové sklo, ktoré sa môže priamo použiť na výrobu kvalitných zrkadiel bez ďalšieho spracúvania (brúsenia, leštenia).

Adresa:

Sklenárstvo Ložan
Jurigovo nám - Karlova Ves
841 04 Bratislava

Kontakt:

Tel.: 02/6542 3240
Mobil: 0911 500 736,
0905 479195

E-mail:

e-mail (kliknite)

Otváracie hodiny:

Pon: 8.00-17.00
Uto: 8.00-17.00
Str: 8.00-17.00
Štv: 8.00-17.00
Pia: 8.00-17.00